* Heeft uw bedrijf te kampen met een (te) groot ziekteverzuim?
* Heeft u medewerkers die minder presteren?
* Zijn er werknemers met loonbeslag?
* Heeft u werknemers die een voorschot vragen op hun vakantiegeld?

Dit kunnen signalen zijn van werknemers met financiële zorgen.

Medewerkers met financiële problemen en/of schulden functioneren in de regel slechter op het werk. Dit resulteert veelal in ziekteverzuim. Daarnaast leiden financiële problemen vaak to stress waardoor medewerkers sneller ongelukken veroorzaken en gevoeliger zijn voor fraude en diefstal.

Het is voor zowel u als uw medewerker van belang om dit zo spoedig mogelijk te signaleren en er iets mee te doen. Hierbij kan VH Budget Advies u helpen dan wel ondersteunen.

Wat kan VH Budget Advies voor uw bedrijf/medewerkers betekenen?
Dit is geheel afhankelijk van uw wensen dan wel van de financiële zorgen/problemen van uw werknemer. Om een beeld te geven van de mogelijkheden, worden hier onder een aantal voorbeelden genoemd:

  1. U heeft te maken met loonbeslag. Wij kunnen helpen om samen met u en/of uw werknemer er voor te zorgen dat de beslaglegger de juiste beslagvrije voet hanteert en uw werknemer niet onder het bestaansminimum uitkomt. 
  2. Een financieel inloopspreekuur op uw bedrijf op gezette tijden en dagen, waar uw werknemers met financiële zorgen/vraagstukken kunnen binnen lopen.
  3. Een presentatie op uw bedrijf over financiële zorgen/vraagstukken.
  4. Een werknemer heeft schulden en komt hier zelf niet meer uit. U zou kunnen volstaan met de werknemer naar ons door te verwijzen. Wij kunnen dan rechtstreeks met uw cliënt afstemmen welke financiële hulp nodig is.

Uiteraard zijn andere ideeën/wensen altijd bespreekbaar. 

Tarieven:
Afhankelijk van uw wensen, zal er altijd een op maat gemaakt voorstel bij u neergelegd worden. 
Een kennismakingsgesprek bij uw bedrijf is altijd kosteloos. Ook aan een eventuele offerte die hier uit voort komt, zijn geen kosten verbonden.

Interesse?
Neem geheel vrijblijvend
contact met ons op om de eventuele mogelijkheden binnen uw bedrijf en voor uw medewerkers te bespreken.